Kto založil NUTRIVIT

Volám sa Mgr. Klaudia Ilčíková a o zdravie človeka sa komplexne zaujímam už od detstva.

Predmetom môjho štúdia bola starostlivosť o udržanie zdravia v populácii a pochopenie, že o zdravie sa treba starať nie až vtedy, keď sme chorí, ale práve naopak. Učila som sa, ako predchádzať mnohým ochoreniam. Najviac ma vždy zaujímali neprenosné ochorenia – a síce – srdcovocievne ochorenia, obezita, cukrovka, metabolický syndróm a onkologické ochorenia.

Všetky tieto poruchy zdravia spolu súvisia a majú spoločnú jednu významnú vec: vieme im predchádzať alebo ich oddialiť a to práve zdravým životným štýlom, ktorý má viac ako polovičný podiel na našom celkovom zdraví. Samozrejme, správny životný štýl je dôležitý aj už u chorých osôb, kedy spôsob Vášho života hrá významnú rolu pri vývoji daného ochorenia.

V mojej diplomovej práci som sa venovala prevencii a liečbe obezity a s ňou spojených rizík, kde som sa vo výskumnej časti zaoberala už konkrétnymi klientmi z vlastnej praxe.

Počas výkonu mojej pozície výživového špecialistu som svojím klientom odovzdala veľa teoretických a praktických poznatkov. Prácu beriem zodpovedne, pretože predchádzať ochoreniam je podľa mňa omnoho efektívnejšie, ako ich liečiť. Moja práca je moje poslanie a myslím si, že práve vtedy dáva človeku ten najväčší zmysel. Je síce náročná, no zároveň krásna. Potešením a vďakou sú pre mňa konkrétne výsledky, ktoré vidím na svojich klientoch.

Svojim klientom som počas mojej praxe pomohla schudnúť dokopy už viac ako 2000 kg.

Teším sa na každého z Vás, komu môžem podať pomocnú ruku na ceste za zdravším, kvalitnejším životom!

Dosiahnuté vzdelanie

2016 - súčasnosť:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Výživa ľudí; externé inžinierske štúdium

2012 - 2014:Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, Verejné zdravotníctvo; externé magisterské štúdium

2009 - 2012:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Verejné zdravotníctvo; denné bakalárske štúdium

2005 - 2009:Stredná zdravotnícka škola Poprad