Navzájom spolupracujeme, aby sme Vám vedeli komplexne poradiť.

MUDr. Jana Burešová (špecialista)

Ing. Mgr. Klaudia Ilčíková (špecialista)

Milan Barčák (osobný tréner)