Prevencia obezity a civilizačných ochorení prostredníctvom správnej výživy je v našou prioritou. Vďaka širokej škále služieb poradne NUTRIVIT budete mať svoju hmotnosť a životný štýl vždy pod kontrolou.

Služby a cenník služieb 

Program PREVENCIA 120 €
Program ZDRAVIE od 140 €
Program STABILITA 90 €
BIOIMPENDANČNÁ ANALÝZA InBody 15 €
VYŠETRENIE LIPIDOVÉHO PROFILU 18 €
VYŠETRENIE HLADINY HEMOGLOBÍNU 18 €

Program PREVENCIA je štartovací program, ktorý obsahuje 3 na seba nadväzujúce stretnutia - prvá diagnostická konnzultácia, prevzatie výživového plánu a prvá kontrola. 

Program ZDRAVIE zahŕňa pravidelné kontroly, ktoré pozostávajú z váženia na medicínskej váhe a prispôsobovania plánu výživy vzhľadom na cieľ a výsledky. Tento program trvá minimálne 2 mesiace a poradňu je vhodné navštevovať približne jedenkrát za 14 dní.

Program STABILITA je určený pre tých klientov, ktorí absolvovali program ZDRAVIE, a teda dosiahli želaný výsledok pri redukovaní telesnej hmotnosti. Program slúži na udržiavanie úbytku telesnej hmotnosti a zabránenie tzv. jojo efektu.

OBJEDNÁVKA NA NEZÁVÄZNÚ KONZULTÁCIU