Ak sa zaujímate o svoje zdravie, mal by vám byť známy pojem metabolický syndróm.

Metabolický syndróm patrí medzi čoraz častejšie ochorenie, čo bezprostredne súvisí s nárastom obezity a nadváhy v populácii.

Môžete ho mať aj vy?

Poďme sa pozrieť na diagnostické kritériá.

Diagnostika MS je pomerne jednoduchá a zvládneme ju aj v našej poradni NUTRIVIT- výživa a prevencia

Stačí nám niekoľko jednoduchých nástrojov: tlakomer, glukomer, váha, meter a meranie lipidového profilu.

Pri diagnostike metabolického syndrómu sa vyhodnocujú nasledujúce parametre:

- OBVOD PÁSA 

- HLADINA TRIGLYCERIDOV

- HLADINA HDL CHOLESTEROLU

- TLAK KRVI

- HLADINA KRVNÉHO CUKRU

Súbor troch súčasne vyskytujúcich sa je podmienkou pre stanovanie diagnózy.

Aké hodnoty sú už alarmujúce a nesú so sebou zdravotné riziko?

Pre abdominálnu (brušnú) obezitu v našich podmienkach používame kritérium podľa Medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF), a teda obvod pása viac ako 94 cm u mužov, a viac ako  80 cm u žien.

Hladina triglyceridov v krvi by nemala presahovať u zdravého človeka 1,7 mmol/l.

Hodnota krvného tlaku by mala byť nižšia ako 135/85 mmHg.

Hodnota HDL (tzv. „dobrého“ cholesterolu) by mala u mužov dosahovať hodnotu aspoň 0,9 mmol/l a u žien aspoň 1,1 mmol/l.

Krvný cukor by nemal byť vyšší ako 5,6 mmol nalačno.

Ak sa vaše parametre pohybujú v norme vďaka nastavenej liečbe lekárom, je to výborné, ale pre diagnostiku metabolického syndrómu to nie je výhoda. 

PREČO JE METABOLICKÝ SYNDRÓM NEBEZPEČNÝ?

Jednotlivé príznaky definujúce metabolický syndróm na seba nadväzujú a často sa preto vyskytujú spoločne. Čím viac príznakov sa spoločne vyskytuje, tým je vyššie riziko postihnutia srdcovo-cievneho systému alebo iných zdravotných komplikácii, ktoré sa môžu bohužiaľ skončiť aj predčasnou smrťou (infarkty, mŕtvica).

Metabolický syndróm znižuje kvalitu života pacienta a v konečnom dôsledku skracuje život.

 Až 80% ľudí s obezitou má zvýšenú sekréciu inzulínu (nábeh na cukrovku) a 50% obéznych ľudí má vysoký krvný tlak.

Nie je to náhoda. 

 Všetky symptómy, ktoré sme definovali, súvisia s naším životným štýlom. Spôsob stravovania a stupeň fyzickej aktivity sú kľúčové determinanty, ktorými vieme ovplyvniť prítomnosť jednotlivých zdravotných ťažkostí.

Mám metabolický syndróm - čo teraz?

Ak ste ohrození metabolickým syndrómom, nemusí byť ešte neskoro. Prehodnoťte svoj životný štýl a neváhajte kontaktovať nutričného terapeuta, ktorý vám pomôže nastaviť vašu výživu a životný štýl tak, aby mal liečebný a preventívny účinok.

Redukcia telesnej hmotnosti už o 3-5% znižuje riziko rozvoja metabolického syndrómu, zlepší metabolizmus krvného cukru a pomôže redukovať hladiny krvného tlaku. 

Za každé kilo navyše, ktoré sa vám podarí schudnúť, vám vaše telo poďakuje.

Zmeňte kvalitu svojho života.

Metabolický syndróm nie je genetické ochorenie. Takmer vždy ide o výsledok nášho dlhodobého (roky trvajúceho) životného štýlu. Nikdy však nie je neskoro začať pracovať na lepších výsledkoch, ktoré nám zlepšia a predĺžia život.

Radi vám pomôžeme v našej poradni NUTRIVIT.

Na diagnostiku metabolického syndrómu a poradenstvo sa môžete objednať sem:

CHCEM SA OBJEDNAŤ

                   

Pre porovnanie: nasledujúce tabuľky opisujú kritéria diagnostiky metabolického syndrómu podĺa NCEP -  ATP , IDF a podľa Panelu expertov odborných spoločností 

NCEP – ATP III kritériá (pozitivita = 3 z 5 kritérií)

1.     abdominálna obezita – obvod pása nad 102 cm (muži), nad 88 cm (ženy)

2.     hraničná glykémia nalačno (6,1 – 6,9 mmol/l) a/alebo porušená glukózová tolerancia (2hod. gly 7,8 – 11,1 mmol/l) alebo diabetes mellitus II. typu

3.     hypertriacylglycerolémia - TG > 1,7 mmol/l

4.     znížené hladiny HDL chol. - < 1,0 mmol/l (muži) , < 1,3 mmol/l (ženy)

5.     zvýšené hodnoty tlaku krvi – TK > 130/85

Modifikované kritériá IDF pre európsku populáciu (základné kritérium = abdominálna obezita – obvod pása > 94 cm (muži), > 80 cm (ženy) + pozitivita 2 zo 4 kritérií

1.     glykémia nalačno > 5,6 mmol/l alebo predtým diagnostikovaný diabetes mellitus II. typu

2.     hypertriacylglycerolémia - TG > 1,7 mmol/l

3.     znížené hladiny HDL chol. - < 1,0 mmol/l (muži) , < 1,3 mmol/l (ženy)

4.     zvýšené hodnoty tlaku krvi – TK > 130/85

Kritériá Panelu expertov odborných spoločností (pozitivita 2 kritérií = praavdepodobná diagnóza, pozitivita 3 kritérií = vysoko pravdepodobná diagnóza

1.     nadhmotnosť/obezita (BMI > 25 kg/m2 a/alebo obvod pása > 102 cm (muži) a > 88 cm (ženy)

2.     hypertriacylglycerolémia - TG > 1,7 mmol/l

3.     znížené hladiny HDL chol. - < 1,0 mmol/l (muži) , < 1,3 mmol/l (ženy)

4.     zvýšené hodnoty tlaku krvi – TK > 130/85

5.     glykémia nalačno > 5,6 mmol/l (alebo DM II. typu)

6.     glykémia po 2 hod oGTT nad 7,8 mmol/l (PGT alebo DM II. typu)

PTG = porucha glukózovej tolerancie

oGGT = orálny glukózový tolerančný test

NCEP - ATP III =  National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III

IDF = medzinárodná diabetická federácia

 

 

ZDROJE:

NHLBI. 2011.What is metabolic syndrome?. [Online]. [cit. 2013/07/18]. 2011, Dostupné na internete: http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/ms/.

GALAJDA, P. 2007. Metabolický syndróm, kardiovaskulárne a metabolické riziká. In Via Practica, ISSN 1336-4790. Roč 2. č.4: s. 5-9.

OECD DATA 2022, Overweight or obese population. Dostupné na internete: https://data.oecd.org/healthrisk/overweight-or-obese-population.htm