To, že chudnutie a zmena stravovacieho režimu nie je len estetická záležitosť dokazuje napríklad príbeh nášho klienta Milana.

Keď môžeme pomôcť našim klientom predĺžiť život alebo zvýšiť počet rokov prežitých v plnom zdraví, to je pre nás v poradni NUTRIVIT - výživa a prevencia najväčším zadosťučinením. 

Kazuistika pacienta mužského pohlavia 43 rokov po komplikovanom infarkte myokardu s metabolickým syndrómom a genetickou dyslipidémiou

 

Pacienti po prekonanom infarkte myokardu sú automaticky zaradení do najvyššieho kardiovaskulárneho rizika, kvôli prebiehajúcej ateroskleróze, ktorá vyústila do kardiovaskulárnej príhody. Takíto pacienti sú automaticky posudzovaní ako maximálne rizikoví pre možnosť vzniku opätovného kardiovaskulárneho incidentu.

Pacienti v najvyššom kardiovaskulárnom riziku majú prísnejšie normy pre hladiny krvných lipidov. Celkový cholesterol musí byť nižší ako 3 mmol/L, LDL cholesterol musí byť nižší ako 1,8 mmol/L a triglyceridy menšie ako 1,8 mmol/L. Dôležitými sú aj parametre ako glukóza, pečeňové testy a hladina základných iontov. Alfou a omegou je užívanie statínovej liečby s vysokou intenzitou resp. kombinácia s ezetimibom. Dôležitá je správna životospráva, nefajčiť, nepiť alkoholické nápoje, pravidelný pohyb a pravidelné lekárske prehliadky.

Náš pacient má 43 rokov prekonal komplikovaný infarkt myokardu 2.6.2017 s nutnosťou 2 násobného oživovania a s 3 násobnou nutnosťou stentovania. Od príhody výrazne schudol a dodržiaval liečebné postupy a doporučenia. Aktuálne koncom roka 2022 bola však váha už 103,5 kg a krvné testy boli mimo cieľových hladín aj napriek intenzívnej statínovej liečbe resp. kombinovaniej liečbe s ezetimibom.

Preto boli nutné úpravy hlavne stravy a redukcia hmotnosti a zmena liečby.

Farmakologická liečba : Atorvastatin 80mg 0-0-1, Ezetimib 10mg 1-0-0, Stadapyrin 0-1-0, Ramipril 2,5mg 1-0-0, Bisoprolol 5mg 1-0-0, Eplerenon 25mg 1-1-0, Milurit 300mg 0-0-1/2

V novembri 2022 bola pridaná k liečbe Bercorra 1-1-0

V januári 2023 prvá návšteva NUTRIVIT centra, stanovenie cieľov redukcie váhy, nastavenie jedálnička a zahájené boli aj pravidelné kontroly.

Redukcia viscerálneho tuku a úbytok hmotnosti:

                               

Laboratórne parametre:

Parameter

Výsledok 13.10.2022

Výsledok 5.5.2023

 

Glukóza

5,09 mmol/l

5,27 mmol/l

 

Kreatinín

68,1 umol/l

62,8 umol/l

 

Kyselina močová

251 umol/l

201 umol/l

 

AST

0,44 ukat/l

0,32 ukat/l

 

ALT

0,51 ukat/l

0,35 ukat/l

 

GMT

0,64 ukat/l

0,33 ukat/l

 

ALP

1,14 ukat/l

0,87 ukat/l

 

Celkový cholesterol

3,61 mmol/l

2,67 mmol/l

LDL cholesterol

1,94 mmol/l

1,07 mmol/l

HDL cholesterol

0,93 mmol/l

0,94 mmol/l

Triglyceridy

2,51 mmol/l

1,58 mmol/l

Sodík

135 mmol/l

137 mmol/l

Draslík

3,74 mmol/l

3,93 mmol/l

Hmotnosť

103,5 kg

94,5 kg

Vnútorný tuk

130,4 cm2

94,7 cm2

 

Ako je vidieť z hore uvedených laboratórnych výsledkov všetky sledované parametre sa upravili na požadované hladiny. Pacient dosiahol výrazný úbytok váhy, a hladiny cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridov sa upravili ako keby pacient užíval biologickú liečbu na cholesterol.

Ďakujeme za skvelú spoluprácu a prajeme veľa veľa zdravia!