Poradňu NUTRIVIT - výživa a prevencia navštívilo počas svojho pôsobenia už viac ako 1000 klientov, ktorým pomáhame so zlepšením životného štýlu, zdravia a kondície.


Cieľom je sprevádzať klienta pri redukovaní telesnej hmotnosti a zlepšovaní celkového zdravia a kondície prostredníctvom individuálneho výživového poradenstva.


Najčastejšie riešime problémy, ako je nadváha, obezita a s tým súvisiace zdravotné ťažkosti, medzi ktoré patrí napríklad vysoký tlak krvi, diabetes II. typu, či vysoké hladiny krvného cholesterolu. Zostavujeme jedálničky aj pre rôzne typy potravinových alergií a intolerancií (histamínová intolerancia, laktózová intolerancia, celiakia, alergia na kazeín a pod.). Pomáhame klientom zvládať aj ťažšie ochorenia tráviaceho traktu – napríklad morbus Crohn alebo ulcerózna kolitída.


Zaoberáme sa aj výživou tehotných a dojčiacich žien a výživou detí. Naši špecialisti majú odborné znalosti v a tiež praktické skúsenosti. 

Ing. Mgr. Klaudia Ilčíková

Ing. Mgr. Klaudia Ilčíková

Absolvovala inžinierske štúdium v programe Výživa ľudí a magisterské štúdium v programe Verejné zdravotníctvo.

"Absolvovala som vysokoškolské štúdium v odboroch výživa ľudí a verejné zdravotníctvo. Kombinácia týchto dvoch smerov mi veľmi pomáha poradiť klientom komplexne, z hľadiska zdravotného aj nutričného.

Po nazbieraní dostatočnej praxe som v roku 2016 som založila poradňu zdravia NUTRIVIT - výživa a prevencia v meste Poprad, kde svojim klientom osobne pomáham pri dosahovaní ich cieľa.

Už dnes svojím správaním sa k sebe rozhodujeme o tom, v akej kondícii bude naše telo o niekoľko rokov.

Princípom udržania správnej telesnej hmotnosti nie sú rôzne diéty, ale pochopenie optimálnej výživy v širokom kontexte - aké kombinácie jedál sú pre vás vhodné, ako si kompenzovať prehrešky, ako nemať stres z priberania, či zlyhania ..."

Ing. Mgr. Tatiana Ordzovenská

Ing. Mgr. Tatiana Ordzovenská

Absolvovala inžinierske štúdium v programe Výživa ľudí a magisterské štúdium v odbore Sociálna práca.

"Vyštudovala som 5 ročné inžinierske štúdium v študijnom programe výživa ľudí, ktoré ma naučilo, že vhodne zvolený výživový plán ovplyvňuje každý aspekt života. Podporuje normálny rast, vývoj a starnutie, pomáha udržiavať zdravú telesnú hmotnosť a znižuje riziko chronických ochorení, ktoré sa u nás vyskytujú bohužiaľ čoraz častejšie. Som presvedčená, že správny životný štýl, ktorého súčasťou je naša výživa, je kľúčom k vitálnemu a kvalitnejšiemu životu každého z nás.

Veľký vplyv na rozhodnutie študovať výživu, malo moje blízke okolie, ktoré sa často krát pasovalo s problémami ako vysoká hladina cholesterolu, nadváha a choroby s ňou spojené.

Som veľmi rada, že vďaka informáciám získaných štúdiom výživy ľudí a praxou vám pomôžem zlepšiť kvalitu života."

Našich klientov vedieme k pochopeniu výživy tak, aby vedeli svoje poznatky používať pre svoj
prospech už po zbytok života.