V poslednom období sa v našej poradni často stretávame s otázkou:

ČO SI MYSLÍTE O "LIEKOCH NA CHUDNUTIE?"

Do povedomia verejnosti sa totiž dostávajú lieky, ktoré majú za úlohu regulovať pocit hladu a ovplyvňovať energetický príjem.

Poďme si preto vysvetliť mechanizmus účinkov liekov, ktoré sú schválené na farmakoterapiu obezity.

 Aktuálne je možné obezitu riešiť dvomi skupinami liekov na predpis:

Jedny sa radia do skupiny antidiabetiká (lieky na liečbu diabetu - cukrovky) a druhé sú klasifikované ako antiobezitiká.

Ich mehanizmus účinku je odlišný, účinná látka je iná, ale cieľ je rovnaký = pomôcť obéznym ľuďom schudnúť.

 

1. ÚČINNÁ LÁTKA LIRAGLUTID 

 Ide o injekčnú formu lieku. Tieto lieky sa radia do skupiny antidiabetík, čo sú lieky na liečbu diabetu – cukrovky.

Liek obsahuje účinnú látku Liraglutid, ktorá má podobný efekt ako prirodzene sa vyskytujúci hormón GLP – 1 (glukagon like peptid).

Zjednodušene: funguje to tak, že sa budete cítiť menej hladní a vďaka pomalšiemu vyprázdňovaniu žalúdka vydržíte dlhšie nasýtení, takže budete menej jesť a teda sa zníži vás energetický príjem a naštartuje redukovanie telesnej hmotnosti.

 

Čo je  GLP – 1

Nasledujúci obrázok zjednodušene zobrazuje účinky GLP-1 v organizme.

       

Charakteristika a účinok:

GLP – 1 alebo glukagon like peptid je peptidový hormón a patrí do skupiny inkretínov. Je produkovaný v L- bunkách tenkého a hrubého čreva ale aj neurónmi v mozgovom kmeni v rámci odozvy príjmu potravy. Jeho hladina v plazme nalačno je nízka. Po prijatí potravy sa rýchlo zvyšuje na 3-5 násobok už o niekoľko minút.

Účinok GLP1 spočíva v ochrane masy B – buniek pankreasu (prevaha regenerácie nad apoptózou), vo zvýšenej odpovedi B – buniek pankreasu na stimuláciu glukózou, v potlačení sekrécie glukagónu, v inhibícii vyprázdňovania žalúdka a redukcii apetítu. GLP -1 patrí k hlavným zložkám kontroly apetítu, znižuje viscerálny tuk, zlepšuje lipidový profil (zníženie TAG a zvýšenie HDL) a znižuje krvný tlak.

Analogy GLP – 1 (exenatid a liraglutid) boli primárne schválené pre liečbu obéznych diabetikov 2. typu.

Čo vravia štúdie?

V roku 2012 bola publikovaná metaanalýza 25 klinických štúdií s agonistami GLP 1 – receptorov, ktorá potvrdila pokles hmotnosti u obéznych o 3,2 kg a u diabetikov o 2,8 kg. Liečba tiež priaznmivo ovplyvňovala tlak krvi aj glykemickú kontrolu. Táto liečba bola však spojená s nauzeou, vracaním a hnačkami.

V 20 týždňovej multicentrickej európskej štúdii u 564 obéznych nediabetikov denné podávanie liraglutidu viedlo k redukcii hmotnosti   - pri podávaní liraglutidu 3mg/deň  až 76% pacientov dosiahlo pokles hmotnosti  o 5 a viac %.

Do štúdie 3. fázy bolo zaradených 551 nediabetikov. Z toho 422 pacientov dosiahlo  pokles hmotnosti o 5 a viac % počas periódy s variabilnou dĺžkou (4 – 12 týždňov) na nízkokalorickej diéte s pouužitím 3 tekutých náhrad stravy a kombináciou pohybovej aktivity 150 minút chôdze týždenne.

Výsledky tejto štúdie demonštrujú, že kombinácia liraglutidu 3mg denne a zmeny životného štýlu signifikantne zlepšila schopnosť udržať si hmotnosť po 56 týždňoch liečby.

2. KOMBINÁCIA NALTREXONU SR A BUPROPIÓNU SR (sustained relase)

Ide o antiobezitiká centrálne pôsobiace s duálnym mechanizmom účinku.

Centrálnym regulátorom príjmu potravy je hypotalamus (časť mozgu, v kt sa nachádza centrum hladu a centrum sýtosti).

Tieto dve látky používame dlhodobo na liečbu depresií a odvykanie od fajčenia (bupropión) a na liečbu závislosti od alkoholu a opioidov (naltrexón). Ovplyvnenie centier odmeny vedie k zníženiu túžby („baženia“, cravingu) dať si niečo dobré. Zatiaľ čo bupropión SR vedie k miernemu poklesu hmotnosti, naltrexón SR pridaný k bupropiónu zvyšuje pokles hmotnosti.

Kombinácia naltrexonu a bupropiónu vedie k stimulácii neurónov produkujúcich proopiomelanokortín (POMC) – čo vedie k uvoľneniu melanocity stimulujúcehoo hormónu (MSH) , neuropeptidu, ktorý potláča apetít.

Funguje to zjednodušene asi takto:

Čo vravia štúdie?

Do programu 3. fázy klinického skúšania bolo zaradených 4500 pacientov v klinických štúdiách NB-301, NB-302, NB-304.

V štúdii NB – 301 pokles hmotnosti o 5% a viac dosiahlo 48% pacientov.

V štúdii NB-302 dosiahlo pokles hmotnosti 56% pacientov a v štúdii NB-304 dosiahlo pokles 44,5% pacientov.

Pacientom na aktívnej liečbe sa zvýšila schopnosť kontroly príjmu jedla. Nacastejšie nežiadúce účinky boli nauzea, sucho v ústach, závrate a zápcha.

 Za vyhovujúci úbytok hmotnosti považujeme > 5 % pokles hmotnosti u nediabetikov a > 3 % pokles hmotnosti u diabetikov. Realistickejším indi- kátorom úspešnosti liečby je pokles obvodu pása a/alebo meranie zloženia tela. Nedokážeme však predpovedať, kto bude odpovedať na liečbu dobre a kto nie. V klinickej praxi nájdeme približne 20 – 25 % non-responderov (nedochádza k poklesu hmotnosti po prvých troch mesiacoch). V tomto prípade liečbu ukončujeme a použijeme (pokiaľ existuje) alternatívu k nej.

Podľa výsledkov COR programu (Contrave Obesity Research) do 3. fázy skúšaia bolo zaradených 4500 pacientov v rámci štúdií COR - I, COR - II a COR – diabetes. V štúdii COR – II, ktorá zahŕňala 1496 pacientov sa dosiahol signifikantný

pokles hmotnosti oproti placebu v 28. týždni (-6,5 % verzus -1,9 %) a v 56. týždni (-8,2 % ver- zus -1,4 %). Pokles hmotnosti minimálne o 5% v 28 týždni liečby dosiahlo 55% pacientov. 15% pacientov dosiahlo po 56 týždnni pokles hmotnosti o 20%.

Kombinácia naltrexón SR/bupropión SR je určená ako nadstavba k nízkokalorickej diéte v kombinácii so zvýšenou pohybovou aktivitou pre dospelých pacientov starších ako 18 rokov.

Môžu existovať aj osoby, ktoré na liečbu nereagujú.

Štandardne sa lieky predpisujú pacientom s BMI nad 30 alebo viac ako 27 v kombinácii s komorbiditami, ako je vysoký krvný tlak alebo diabetes II. typu.

Aký je náš názor?

Radi hľadáme skratky k vytúženým cieľom. To je jedno, či ide o chudnutie, zarábanie peňazí alebo chceme úspešne zdolať skúšku v škole či v práci. Najradšej by sme všetko dosiahli s čo najmenšou námahou a hlavne rýchlo.

Snáď každý, kto skúsil redukovať telesnú hmotnosť asi zistil, že to nie je také jednoduché.

Cesta redukcie hmotnosti je kľukatá. Ale taký je aj život.

Je pravdou, že spomínané farmaká nám vedia poskytnúť pomocnú ruku. Nemyslíme si však, že ponúkajú definitívne riešenie pre pacienta a riešia jeho problém s obezitou navždy. Lieky slúžia ako "barlička", ktorá pomáha pacientovi znížiť energetický príjem, byť menej hladný a na jedlo menej myslieť. Aj podľa výsledkov štúdií vidíme, že pacienti vynakladali do chudnutia aj svoju vôľu a veľké úsilie. Kombinácia liekov, kalorickej reštrikcie a pohybu priniesla želaný výsledok. 

Tento výsledok si pacienti udržia, ak budú pokračovať vo svojom úsilí aj naďalej.

Iba zmena dlhodobá životného štýlu prinesie dlhodobé výsledky. Ťažko vymýšľať iné skratky.

Stále platí jednoduchá rovnica - som to, čo jem.

ZDROJE:

Ali KF, Shukla AP, Aronne LJ. Bupropion-SR plus naltre- xone-SR for the treatment of mild-to-moderate obesity. Ex- pert Rev Clin Pharmacol. 2016; 9(1): 27–34. Epub 2015 Oct 29.

Fábryová Ľ., Účinnosť a bezpečnosť moderných antiobezitík: najnovšie dôkazy a manažment pacientov, www.solen.sk | 2017; 14(2) | Via practica